Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä, vahvuuksiin keskittyvää terapiaa, jossa tunnistetaan omia vahvuuksia ja ne asiat, jotka ovat jo hyvin. Ratkaisukeskeinen terapia tarkoittaa terapiaa jossa on selkeä rakenne ja työskentelytapa. Terapian edetessä toimivia ja hyvinvointia edistäviä asioita lisätään asiakkaan omin ehdoin. Ratkaisukeskeisessä terapiassa pyritään kuuntelemaan asiakasta, kuinka hän mieltää ja sanoittaa oman tilanteensa ja haluaa pyrkiä kohti ratkaisuja. Terapiassa edetään pienin askelin, tukien ja kunnioittaen asiakkaan omaa näkemystä tilanteesta ja painottaen huomiota myönteisiin asioihin. Katse ja keskittyminen on tulevassa, hyväksyen ja kunnioittaen asiakkaan menneisyyttä. 

Lyhytterapia on nimensä mukaisesti tarkoitettu lyhytkestoiseen, yleensä 5-20 käyntikerran pituisiin jaksoihin. Käyntikerrat sovitaan asiakkaan kanssa sen mukaisesti, miten asiakas itse kokee tarpeen jatkaa tilanteen työstämistä. Lyhytterapia on mielenterveyden tukihoitoa, joka on helposti ja nopeasti saavutettavissa silloin, kun tuntuu, että omat voimat eivät riitä henkisen hyvinvoinnin saavuttamiseen arjessa. Lyhytterapia EI korvaa psykoterapiaa, eikä sitä ole tarkoitettu haastaviin, pitkäaikaista terapiaa vaativiin mielen sairauksiin. 

Milloin ja minkälaisissa tilanteissä ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta voisi olla apua sinulle?

Elämässä tulee tilanteita, jolloin mielemme ei voi hyvin, mutta oireisto tai henkisen pahoinvoinnin vaikutukset eivät vielä ole niin suuria, että puhuisimme varsinaisesta sairaudesta. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi stressaavasta elämäntilanteesta tai  kuormittavasta ajanjaksosta arjessa tai työssä. Voimme tuntea olomme lannistuineiksi, saamattomiksi tai heikoiksi. Haluaisimme, että elämämme olisi taas mielekästä ja onnellista, toivoisimme muutosta tilanteeseen, mutta emme yksin osaa tai jaksa lähteä sitä kohti. Suoritamme arkea. 

Terapiaan tullaan kun elämä on solmussa ja siellä puhutaan ihan kaikesta, pienistä ja suuristakin asioista. Tullessaan ei tarvitse tietää mitään, voit tuoda mukanasi vain toiveen muutoksesta, kaiken muun selvitämme yhdessä. Terapiakäynnillä jutellaan, istutaan hiljaa, kerrotaan salaisuuksia, nauretaan ja välillä myös itketäänkin. Mikään tunne ei ole vieras tai kielletty. Keskustelu on luottamuksellista, eivätkä tiedot mene mihinkään. 

  • Stressi 
  • Ahdistus ja hankalien tunteiden käsittely
  • Ihmissuhdeongelmat
  • Erosta selviäminen
  • Masennusoireet
  • Vanhemmuuteen liittyvät haasteet
  • Uupumus
  • Epämääräinen huono olo
  • Itsetunto-ongelmat

Syksyllä 2023 terapeutin koulutukseen kuuluva ensimmäinen ratkaisukeskeinen lyhytterapiakäynti on ilmainen. Lisäkäynnin hinta on 40€/käynti. 

Tutustu terapeuttiin

Olen Miia, taustaltani pitkän linjan fyysisen terveyden ammattilainen. Työskennellessäni osteopaatin, fysioterapeutin sekä fysiovalmentajan ammatissa huomasin vuosien kuluessa, kuinka suuressa osassa mielen hyvinvointi on myös fyysisten ongelmien taustalla. Tämä ohjasi minut aluksi painottamaan työtäni huomattavasti kokonaisvaltaisempaan suuntaan, josta terapiakoulutus oli luonteva suunta jatkaa. 

Haluan tarjota asiakkailleni turvallisen paikan keskustella niistä muutoksista, joita he kaipaavat ja auttaa löytämään jokaisen omat voimavarat ja keinot, joilla tavoitteisiin päästään.

Terapeuttina olen positiivinen, kuunteleva ja kannustava. Uskon, että jokainen on oman elämänsä asiantuntija ja oma roolini on toimia kanssakulkijana ja ohjaajana. Meillä jokaisella on aikoja, jolloin oman elämän suunta tuntuu olevan kadoksissa tai emme enää tiedä kuinka lukkiutuneen tilanteen voisi ratkaista. 

Kanssani voit olla aidosti oma itsesi ja kertoa minulle omin sanoin tilanteestasi. Luonani ei tarvitse kainostella, salailla tai esittää asioita parempina kuin ne ovat tai miltä itsestä tuntuu. Sinä ja tilanteesi on hyväksytty sellaisina kuin ne ovat. 

Lämpimästi tervetuloa 

Y:3249301-4 Vuoritie 11 LH 04400 Järvenpää